header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Huisregels MHC De Mezen

Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk Reglement is te vinden achter de inlog voor leden; op de website rechtsboven kun je inloggen met je lidnummer en wachtwoord. Je vindt het HR onder Club en vervolgens onder Documenten.

Kledingvoorschriften clubtenue
Het volledige Mezentenue bestaat uit:
- Geel/blauw Mezen shirt met donkerblauwe banen aan de zijkanten en een donkerblauwe boord, met op het shirt het Mezen logo;
- Donkerblauwe rok of donkerblauwe korte broek;
- Gele sokken met donkerblauwe band aan de bovenzijde;
- Hockeystick in de juiste maat;
- Gebitsbeschermer en scheenbeschermers verplicht;
- Hockeyschoenen met noppen, zgn. kunstgrasschoenen;
- Uittenue: blauw shirt bij uitwedstrijden naar een club met gelijkend wedstrijdshirt als De Mezen

Rookbeleid

 • Ons gehele accommodatie is rookvrij. Roken is alleen buiten de hekken van het terrein toegestaan.
 • Indien men buiten op het terrein rookt moeten peuken deugdelijk gedoofd en opgeruimd worden.
 • Het bestuur gaat er vanuit dat iedereen zich aan het rookverbod houdt. Maar als het te pas komt, spreek dan in het belang van onze vereniging teamgenoten, andere leden, de tegenstander of toeschouwers aan wanneer zij zich niet aan deze regels houden.
 • Een eventueel uitgereikte boete wordt op de veroorzaker verhaald.
 

 

                            

Alcohol-en drugsbeleid

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende (wettelijke) bepalingen te worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jongeren dan 18 jaar is verboden. Tevens mag deze leeftijdsgroep geen alcoholische dranken drinken op en rond het terrein van MHC De Mezen.
 • De leeftijd van de betrokkene wordt vastgesteld voorafgaand aan verstrekken van alcohol. Wanneer de leeftijd niet vastgesteld kan worden, wordt er geen alcohol verstrekt.
 • Er mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt wanneer dit kan leiden tot verstoring van de openbare orde, veiligheid en/of zedelijkheid.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te verstrekken aan dronken personen.
 • Personen die dronken zijn of anderszins onder invloed verkeren worden niet toegelaten tot de accommodatie.
 • Bij MHC De Mezen geldt een algeheel alcoholverbod tijdens de speelduur van alle jeugdteams.   
 • Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van MHC De Mezen (soft- of hard) drugs te gebruiken of in het bezit te hebben.
 • Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard) drugs aan een hockeywedstrijd en/of training deel te nemen.
 • Indien er sprake is van handel in (soft- of hard) drugs wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.
 • Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen er sancties worden opgelegd. Na een waarschuwing kan bij een herhaalde overtreding een (aan tijd gebonden) speelverbod volgen, schorsing van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap. De KNHB wordt van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld.


Clubhuis:

 • In het gebouw gestalde fietsen/bromfietsen worden buiten gezet.
 • Gevonden voorwerpen worden tijdelijk bewaard. Na verloop van tijd worden deze spullen weggedaan.
 • Van diefstal van eigendommen van MHC De Mezen zal aangifte gedaan worden.
 • MHC De Mezen is niet aansprakelijk voor op MHC De Mezen zoekgeraakte eigendommen van leden en/of bezoekers.
 • Het clubhuis wordt niet verhuurd voor privé feesten, maar is wel beschikbaar voor hockey gerelateerde feesten. Hiervoor is toestemming van de Barcommissie en bestuur vereist.


Bar:

 • Alle consumpties dienen te worden afgerekend, dan wel in uitzonderingsgevallen "op een bon gezet te worden", indien daartoe met de Barcommissie een duidelijke afspraak is gemaakt.
 • Het is voor de jeugd niet toegestaan om achter de bar te komen.
 • Zonder toestemming van de barbezetting mogen anderen ook niet achter de bar komen.
 • De bar is geen verzamelplaats voor gevonden voorwerpen. 
 • Bidons en bijbehorende kratten horen niet achter de bar, maar in het materialenhok.


Rommel opruimen:

 • Lege flesjes, flessen, glazen, bekers, kratten en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis. 
 • Afval moet worden gedeponeerd in de afvalbakken die op het complex en in het clubhuis staan.
 • De laatste thuisspelende teams dienen de kleedkamers op zaterdag bezemschoon achter te laten. De coach van het team dient erop toe te zien dat dit op een juiste wijze gebeurt.


Fietsenstalling:

 • Fietsen en bromfietsen dienen in de stalling geplaatst te worden.


  Het bestuur is gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins misdragen van het complex of clubhuis te verwijderen. Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beƫindiging van het lidmaatschap. In voorkomende gevallen kan het bestuur de Politie inschakelen. Aanwijzingen in dit kader van MHC De Mezen bestuursleden en andere daartoe bevoegde commissieleden en functionarissen, trainers en coaches moeten opgevolgd worden.


Vragen en/of suggesties mailen naar [email protected]