header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Jongste Jeugd

 

Te oud voor de Funkeys? Dan ga je lekker hockeyen bij de Jongste Jeugd

 

De indeling van de jongste jeugd wordt gemaakt op basis van de KNHB-regels, de peildatum voor de leeftijd ligt op 1 oktober. 

 

Smurfen

Vanaf 6 jaar kun je bij de smurfen gaan hockeyen. Bij de smurfen is nog geen sprake van teamindelingen. De kinderen trainen wekelijks gezamenlijk en worden tijdens de training in kleinere groepen onderverdeeld om onder leiding van trainers verschillende oefeningen te doen. Het uitgangspunt is vooral: plezier maken en iedere week een beetje beter worden. De trainingen worden zoveel mogelijk op woensdagmiddag gepland.

 

Na de winterstop wordt gekeken of er een mogelijkheid is om de kinderen die willen en eraan toe zijn al mee te laten spelen bij de onder8 competitie. Zij trainen dan 1 keer in de week mee met het onder 8 team en spelen op zaterdagochtend een wedstrijd. Dit kan alleen als er voldoende plek is om kinderen door te schuiven. De kinderen blijven het volgende seizoen in de onder 8 competitie spelen en zullen niet doorstromen naar de onder 9. De onder 8 teams worden aan het begin van het nieuwe seizoen opnieuw ingedeeld. 

 

Onder 8

Vanaf 7 jaar speel je mee in de onder 8 competitie. Er wordt 1 keer in de week in teamverband met de overige onder 8 jeugd getraind. Het uitgangspunt is vooral: plezier maken en iedere week een beetje beter worden. De trainingen worden zoveel mogelijk op woensdagmiddag gepland. Op zaterdagochtend speel je een wedstrijd. Je speelt op een half kwart veld drie tegen drie. Het andere deel van je team speelt op de andere helft van het kwart veld ook drie tegen drie. 

 

De teamindelingen worden zoveel mogelijk gevormd op basis van vriendjes en vriendinnetjes, omdat het spelen in teamverband nieuw is. De kinderen kunnen daarom via jongstejeugdcoö[email protected] voor 1 juni een verzoek indienen om met een of meer vriendjes of vriendinnetjes geplaatst te worden. 

 

Onder 9 

Vanaf 8 jaar speel je mee in de onder 9 competitie. Er wordt 1 keer in de week in teamverband met de overige onder 9 jeugd getraind. Het uitgangspunt is vooral: plezier maken en iedere week een beetje beter worden. De trainingen worden zoveel mogelijk op woensdagmiddag gepland. Bij voldoende animo en beschikbaarheid velden/trainers kan er in overleg een tweede training worden ingepland met alleen het eigen team. Er wordt dan meer gericht getraind op spelvormen en positiespel. Op zaterdagochtend speel je een wedstrijd zes tegen zes inclusief keeper op een kwart veld.

 

Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zoveel mogelijk andere kinderen leren kennen worden de teams bij aanvang van het seizoen nieuw gevormd en gehusseld. Op die manier wordt de doorstroom naar grotere teams (met andere indelingen) vereenvoudigd, omdat kinderen elkaar al kennen. Tegelijkertijd begrijpen we ook, dat het wenselijk kan zijn om wel met een of twee vriendjes of vriendinnetjes ingedeeld te worden. De kinderen kunnen daarom via jongstejeugdcoö[email protected] voor 1 juni een verzoek indienen om met een of twee vriendjes of vriendinnetjes geplaatst te worden. Dit verzoek wordt in principe alleen gehonoreerd als er sprake is van een wederzijds verzoek (matchmaker). Op deze manier wordt voorkomen dat kindje 1, kindje 2 opgeeft en kindje 2, kindje 3 en kindje 3, kindje 4 etc. en op deze manier volledige teams zelf worden samengesteld. Mocht het lastig zijn om tot een wederzijds verzoek te komen, overleg dan gerust met de betreffende lijncoördinator of stuur een mail naar jongstejeugdcoö[email protected] om te kijken of een oplossing gevonden kan worden.

Vanaf deze leeftijd kunnen de kinderen zich ook (individueel) inschrijven voor zaalhockey. Deze inschrijving start doorgaans eind oktober/begin november.

 

Onder 10

Vanaf 9 jaar speel je mee in de onder 10 competitie. Er wordt 1 keer in de week in teamverband met de overige onder 10 jeugd getraind. Het uitgangspunt is nog steeds plezier maken, maar ook om steeds beter te leren hockeyen. De trainingen worden zoveel mogelijk op woensdagmiddag gepland. Bij voldoende animo en beschikbaarheid velden/trainers kan er in overleg een tweede training worden ingepland met alleen het eigen team. Er wordt dan meer gericht getraind op spelvormen en positiespel. Op zaterdagochtend speel je een wedstrijd acht tegen acht inclusief keeper op een half veld.

 

Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zoveel mogelijk andere kinderen leren kennen worden de teams bij aanvang van het seizoen nieuw gevormd en gehusseld. Op die manier wordt de doorstroom naar grotere teams (met andere indelingen) vereenvoudigd, omdat kinderen elkaar al kennen. Tegelijkertijd begrijpen we ook, dat het wenselijk kan zijn om wel met een of twee vriendjes of vriendinnetjes ingedeeld te worden. De kinderen kunnen daarom via jongstejeugdcoö[email protected] voor 1 juni een verzoek indienen om met een of twee vriendjes of vriendinnetjes geplaatst te worden. Dit verzoek wordt in principe alleen gehonoreerd indien er sprake is van een wederzijds verzoek (matchmaker). Op deze manier wordt voorkomen dat kindje 1, kindje 2 opgeeft en kindje 2, kindje 3 en kindje 3, kindje 4 etc. en op deze manier volledige teams zelf worden samengesteld. Mocht het lastig zijn om tot een wederzijds verzoek te komen, overleg dan gerust met de betreffende lijncoördinator of stuur een mail naar jongstejeugdcoö[email protected] om te kijken of een oplossing gevonden kan worden.

 

In de onder 10 kan ook mee worden gedaan met zaalhockey. De kinderen kunnen zich hiervoor (individueel) inschrijven. Deze inschrijving start doorgaans eind oktober/begin november.

 

Teamindelingen

Omdat alle teams gelijkwaardig zijn en wij dit ook zo willen uitstralen, werken we bij De Mezen niet met teamnummers, maar met kleuren. Zo worden teams bijvoorbeeld ingedeeld als geel of blauw in plaats van als 1 of 2. 

 

Verzoeken om samen geplaatst te worden dienen voor 1 juni te worden gedaan. Daarna begint de jongste jeugdcommissie met puzzelen om de nieuwe indelingen rond te maken. Er wordt getracht deze uiterlijk twee weken voor aanvang van het seizoen te publiceren. Eerder blijkt nauwelijks haalbaar, omdat er vaak nog (veel) nieuwe aanmeldingen in de zomer komen. Hetzelfde geldt voor het publiceren van het nieuwe trainingsschema. Omdat veel trainers nog op school zitten, kan het schema pas worden ingevuld als de schoolroosters bekend zijn.

 

Ieder jaar ontvangen de coördinatoren na de bekendmaking van de nieuwe teamindelingen allerlei reacties. Soms leiden de gemaakte keuzes tot onbegrip. Daarom vragen we ouders richting het einde van het seizoen per e-mail of er iets van belang is om te weten met het oog op nieuwe indelingen. Wat is er nodig voor het kind om een fijne tijd te (blijven) hebben? Ook gaandeweg het seizoen kunnen knelpunten besproken worden met de betreffende lijn coördinator. 


Toch komt het voor dat ook dan de teamindelingen tot onbegrip leiden. In een enkel geval leidt dit tot reacties die de fatsoensnorm (bijna) overschrijden. Omdat dit niet de bedoeling kan zijn (we willen allemaal met veel plezier bezig zijn met hockey) en om een prettige onderlinge sfeer op de club te bewaren heeft het de voorkeur om vragen/klachten/suggesties over de teamindeling tijdens een persoonlijke afspraak op de club te bespreken. Mocht je dit willen, stuur dan binnen twee dagen na bekendmaking van de teamindeling je verzoek voor een afspraak naar
jongstejeugdcoö[email protected] Beschrijf in je mail je vraag en de reden van de afspraak. De commissie streeft ernaar om binnen een week te reageren met een datum voor een afspraak. Ouders en verzorgers mogen natuurlijk mee naar de afspraak.

 

In sommige gevallen blijkt dat gaandeweg de teams opnieuw ingedeeld moeten worden. Bijvoorbeeld omdat teams te groot zijn en er een extra team gevormd moet worden of omdat teams juist te krap zijn en een team opgeheven dient te worden. Mocht dit zich voordoen dan zal hierover contact worden opgenomen met de ouders en coaches. Ook dan kunnen kinderen weer een verzoek doen om samen te worden geplaatst.

 

Tot slot

Ook hier geldt natuurlijk dat hockey alleen mogelijk is met de hulp van ouders. Zo zullen ouders worden ingedeeld om te coachen, het spel te begeleiden, om te rijden naar wedstrijden, te wassen en/of fruit te verzorgen. Mocht je daarnaast nog extra je handen uit de mouwen willen steken: heel graag! We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, want alleen met vrijwilligers kunnen we onze vereniging draaiende houden. Mocht je hierover willen overleggen, horen we graag van je.

 

Ben je enthousiast, maar twijfel je nog? Dan kun je altijd een proeftraining volgen. Meer informatie hierover vind je bij lidmaatschap.

 

Voor vragen kun je altijd terecht bij de jongste jeugdcommissie bestaande uit:

 

Vacature

lijncoördinator jongste jeugd onder 8 en funkey/smurfen

Erna van Leijden

lijncoördinator jongste jeugd onder 9

Nicole Post

lijncoördinator jongste jeugd onder 10

Jet Hop

lijncoördinator jongste jeugd jongens

Eva de Bie

lijncoördinator jongste jeugd onder 9 en blokcoördinator