header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Bestuur

Bestuur
Kasper Doesborgh Voorzitter

Vertegenwoordiging vereniging, Vereniging en bestuur leiden, Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken, Vergaderingen leiden, Overeenkomsten afsluiten (sponsors, betaalde krachten), Aanspreekpunt en contacten extern onderhouden.
Laura van Loon (TR) Secretaris

Organisatie vergaderingen, Notuleren, Communicatie, Informatie van KNHB doorzetten, Informatie aan KNHB sturen, Planningen maken, Activiteitenlijst maken, Deel Ledenadministratie.
Rogier Dijk Vice-voorzitter

Arbitrage, Planning wedstrijden, Vrijwilligerszaken
Ischa Hetebrij Bestuurslid Technische zaken

Technische zaken, ontwikkelen beleid training
Martijn Bohmer Penningmeester

Ledenadministratie, Contributie innen, Jaarbegroting opstellen en controleren, Advisering financieel beleid, Activiteitenbegrotingen commissies controleren, Budget voor commissies vaststellen, Financieel jaarverslag.
Arijan Gulden Bestuurslid Facilitaire zaken

Facilitaire zaken, Bar, Materialen
Phuong Nguyen Algemeen Bestuurslid

Algemene zaken, Sponsoring, Juridische zaken, Business